Invert GMLscripts.com

bin_to_dec

Converts a string of binary digits to a decimal value.

dec = bin_to_dec("00100");   // dec == 4
dec = bin_to_dec("10101");   // dec == 21
dec = bin_to_dec("11111");   // dec == 31
bin_to_dec(bin)
Returns an integer converted from a binary string.
COPY/// @func  bin_to_dec(bin)
///
/// @desc  Returns an integer converted from a binary string.
///
/// @param {string}  bin     binary digits
///
/// @return {real}   positive integer
///
/// GMLscripts.com/license

function bin_to_dec(bin) 
{
  var dec = 0;

  var len = string_length(bin);
  for (var pos = 1; pos <= len; pos += 1) {
    dec = dec << 1;
    if (string_char_at(bin, pos) == "1") dec |= 1;
  }

  return dec;
}

Contributors: xot

GitHub: View · Commits · Blame · Raw